Nau?ni eksperiment - upore?ivanje igle dr. TchirikovaNau?ni eksperiment koji pokazuje upore?ivanje igle koja se obi?no koristi pri lasernoj koagulaciji placentarnih anastamoza sa iglom koju je patentirao prof.dr. Tchirikov.

Kao ?to se vidi na snimku, pri kori??enju igle doktora Tchirikova, minimalni su rizici za oticanje plodove vode pri zahvatu.