Dr. Tchirikov u Belgorodu (Rusija) sa prevodom

Da biste uklju?ili prevod kliknite na ikonicu CC i izaberite srpsko-hrvatski.

S obzirom na to da u Rusiji jo? uvijek nije razvijena fetalna mikro hirurgija, profesor Tchirikov ?esto posje?uje svoju domovinu i predaje svoje znanje i navike ruskim kolegama.

U perinatalnom centru u Belgorodu (Rusija), on obu?ava tim koji ?e mo?i pru?ati pomo? trudnicama i na teritoriji Rusije, a sve u cilju spa?avanja ?to vi?e ?ivota.