Video

  • Dr. Tchirikov u Belgorodu (Rusija) sa prevodom
  • Prezentacija o TTTS prof.dr. Tchirikova
  • Igla Tchirikova
  • Nau?ni eksperiment - upore?ivanje igle dr. Tchirikova
  • Laserska koagulacija placentarnih anastomoza pri TTTS
  • Laserska koagulacija placentarnih anastomoza pri TTTS
  • Snimak bebe u maj?inoj utrobi za vrijeme laserne koagulacije pri TTTS