Laserska koagulacija placentarnih anastomoza pri TTTS

Ro?enje jednojaj?anih blizanaca je nevjerovatno I neponovljivo ?udo prirode. Djeca li?e jedno na drugo kao dvije kaplje vode. Dupla radost za roditelje. Na ?alost, oko 15% ovakvih trudno?а se susre?e sa jako ozbiljnom komplikacijom – Sindromom me?ublizana?ke transfuzije (TTTS).

TTTS je bolest pri kojoj plodovi imaju jednu poteljicu koju dijele, ali svaki od njih kao pravilo ima svoj amnion. Jedan plod postaje "davalac" i daje svoju krv preko zajedni?kih krvnih sudova na posteljici (anastomoze) drugom plodu – "primaocu". Pri TTTS-u bebe umiru u 80% slu?ajeva jo? do ro?enja.

Laserska koagulacija placentarnih anastomoza pri TTTS U toku ultrazvu?nog pregleda, registruje se vi?ak plodove vode i veliki mokra?ni mjehur kod ploda "primaoca", a kod "davaoca" mala koli?ina ili otsustvo plodove vode. Plod "davalac" se po pravilu priljubljuje uz posteljicu (stuck twin), amnionska membrana obavija njegovo tijelo i pri ultrazvu?nom pregledu se skoro i ne vidi.

Kod nas se, na?alost, ova bolest lije?i veoma starim i nepouzdanim metodama kao ?to su serijska amnioderivacija (udaljavanje vi?ka plodove vode) i cjepanje amnionske membrane, dok je ?itav svijet pre?ao na novu, efektivnu metodu lije?enja – lasersku koagulaciju placentarnih anastomoza.

Koja metoda je bolja? Procjenite sami: poslije laserske koagulacije jedan plod pre?ivljava u 84-100% slu?ajeva, a poslije serijske amnioderivacije samo u 51% slu?ajeva. Ozbiljni neurolo?ki poreme?aji kod djece, poslije amnioderivacije sre?u se u 10% slu?ajeva, ?to je duplo vi?e nego poslije laserske koagulacije. Na dana?nji dan ovo je jedini dokazano efektivan na?in lije?enja TTTS-a, u slu?aju da se operacija izvodi od 15.-25. nedelje trudno?e.

Pod kontrolom ultrazvuka, u matericu se, preko njenog prednjeg zida uvodi tanki instrument sa optikom (fetoskop) kroz koji se provodi laserski nastavak. Uz pomo? tankog lasera (jacine 50-60 Vt) se vr?i koagulacija (spaljivanje) anastomoza, koji povezuju krvotoke plodova.

Fetoskopska laserska operacija se izvodi pri sterilnim uslovima u operacionoj sali i pod lokalnom anestezijom, koja se daje pod kontrolom ultrazvuka u perineum . Primjena lokalne anestezije se u praksi pokazala bolje od drugih metoda, s obzirom da je potrebno kontrolisati disanje majke u toku operacije. Poslije malog reza na ko?i, 2-3 mm fetoskop se uvodi u amnionski mjehur ploda „primaoca", a pod kontrolom ultrazvuka. Prije svega je potrebno da se anastomoze lokalizuju, te se vrsi njihova koagulacija laserom Nd:YAG pri 50-60 Vt. Na kraju operacije je potrebno pa?ljivo provjeriti da li su sve anastomoze zatvorene i uraditi amnioderivaciju.

Uspjeh ove operacije direktno zavisi od iskustva hirurga i tehni?ke opremljenosti klinike. Nedostatak iskustva uglavnom dovodi do toga da neke anastomoze ostaju neprimje?ene, te se razvija tzv. re-TTTS. Ukoliko se propusti samo jedna anastomoza za vrijeme operacije, rezultati za oba ploda mogu biti i gori nego ?to bi bili bez operacije!!!
Rezultat operacije naravno zavisi i od faze u kojoj se bolest nalazi. Na ranim fazama, postoperacioni rezultati su znatno bolji.

Indikacije za lasersku koagulaciju pri TTTS su:

• Polihidramnion "primaoca" sa koli?inom plodove vode >8cm do 20+0 nedelje trudno?e ili >10cm od 21-e nedelje trudno?e;
• Oligohidramnion "davaoca"; „stuck twin" sa koli?inom plodne vode <2cm;
• Vitalna odr?ivost oba blizanca; gestacijski rok izme?u 17 i 25+0 nedelja.

Najistaknutiji evropski centar po lije?enju TTTS-a je klinika aku?erstva i perinatologije pri univerzitetskoj klinici Martina Lutera u gradu Halle (Saale), Njemacka (Universit?tsklinik und Poliklinik f?r Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin Halle (Saale), Germany,http://www.medizin.uni-halle.de ), na ?ijem ?elu se nalazi prof.dr. Michael N. Tchirikov. Za poslednjih 13 godina on je proveo stotine operacija i njegovi rezultati, po pre?ivljavanju beba su, na dana?nji dan, najbolji u svijetu.