?ta je TTTS?

Istorija TTTS

Prvi opis me?ublizana?ke transfuzije (TTTS) je dao njema?ki aku?er Friedrich Schatz. 1875.godine on je opisao placentarnu "tre?u cirkulaciju", koju je dodatno istra?io 1886. Schatz je analiziraju?i placentarne krvne sudove jasno pokazao da postoji me?ublizana?ka cirkulacija (kroz anastamoze), naj?e??e…
  • «
  • 1
  • 2