7. Decembar – Svjetski dan posve?en podizanju svijesti o sindromu me?ublizana?ke transfuzije

7 decembar dan TTTS-a

Svjetski dan posve?en problemima i podizanju svijesti o sindromu me?ublizana?ke transfuzije obilje?ava se 7. decembra. Inicijativu o obilje?avanju me?unarodnog dana posve?enog TTTS-u pokrenula je ameri?ka fondacija za borbu sa TTTS-om (tttsfoundation.org) koja je osnovana jo? 1989.godine.

TTTS (Twin to twin transfusion syndrome) je bolest koja poga?a jednojaj?ane blizance. U pitanju je rjetko oboljenje posteljice koju dijele blizanci, pa krv prolazi neproporcionalno od jednog ploda do drugog kroz abnormalne krvne sudove na posteljici. U takvim okolnostima jedna beba uvijek dobija previ?e krvi, ?to se negativno odra?ava na njeno srce i krvne sudove, pa je rizik od kobnog sr?anog udara veoma velik. Druga beba ne dobija dovoljno krvi pa mo?e umrijeti zbog ozbiljne anemije.

Neophodno je da trudnica u prvom trimestru obavi ultrazvu?ni pregled kako bi se utvrdila vi?eplodna trudno?a, koli?ina placenti, njena pozicija… Ukoliko se trudnica nalazi u rizi?noj grupi, mora se prije svega informisati o simptomima, eventualnim posledicama i metodama lije?enja.

TTTS je bolest koja se razvija prili?no brzo, te su pri i najmanjoj sumnji na pojavu bolesti neophodni ?e??i ultrazvu?ni pregledi i ukoliko je neophodno pravovremeno lije?enje. Laserske intervencije se uglavnom izvode najkasnije do 26 nedelje trudno?e.

7. Decembar je tako?e dan sje?anja na sve one bebe koje su izgubile bitku sa ovom opakom bole??u. Obilje?ava se ?irom svijeta paljenjem svije?a ta?no u 5:10 (za davaoca) i 5:15 (za primaoca) po svim vremenskim zonama.