Korisni linkovi

Prenatal International GmbH, me?unarodni centar za obuku u oblasti fetalne mikrohirurgije, me?unarodna nau?no-istra?iva?ka i medicinsko-dijagnosti?ka organizacija.
www.fetalmed.de

Medicinski fakultet "Martin Luther" i Univerzitetska klinika grada Halle (Salle) Njema?ka
www.uni-halle.de

Fondacija TTTS Ohio, USA
www.tttsfoundation.com

Udru?enje blizanaca i trojki Srbije
www.blizanci.org.rs