Lije?enje TTTS u Njema?koj

Ukoliko vam je postavljena dijagnoza TTTS, molimo vas da se, prije svega, detaljnije upoznate sa sadr?ajem na?eg sajta. Izu?avanje problema sa kojim trebate da se izborite je prvi korak ka uspjehu. 

Lije?enje TTTS u Njemackoj

Mi vam predla?emo lije?enje u najistaknutijem evropskom centru za lije?enje TTTS-a, klinici aku?erstva i perinatologije “Prenatal International” GmbH, pri univerzitetskoj klinici Martina Lutera u gradu Halle (Saale), Njemacka, na ?ijem ?elu se nalazi prof.dr. Michael N. Tchirikov.

Za poslednjih 13 godina on je proveo stotine operacija i njegovi rezultati, po pre?ivljavanju beba su, na dana?nji dan, najbolji u svijetu (1 mm Optik, (n=17) (Stand 2011) - pre?ivljavanje jednog ploda 100 %, pre?ivljavanje dva ploda 83,3 % slu?ajeva).

Pod kontrolom ultrazvuka, u matericu se, preko njenog prednjeg zida uvodi tanki instrument sa optikom (fetoskop) kroz koji se provodi laserski nastavak. Uz pomo? tankog lasera (ja?ine 50-60 Vt) se vr?i koagulacija (spaljivanje) anastomoza, koji povezuju krvotoke plodova.

Fetoskopska laserska operacija se izvodi pri sterilnim uslovima u operacionoj sali i pod lokalnom anestezijom, koja se daje pod kontrolom ultrazvuka u perineum (primjena lokalne anestezije se u praksi pokazala bolje od drugih metoda, s obzirom da je potrebno kontrolisati disanje majke u toku operacije). Poslije malog reza na ko?i, 2-3 mm fetoskop se uvodi u amnionski mjehur ploda „primaoca", a pod kontrolom ultrazvuka. Prije svega je potrebno da se anastomoze lokalizuju, te se vr?i njihova koagulacija laserom Nd:YAG pri 50-60 Vt. Na kraju operacije je potrebno pa?ljivo provjeriti da li su sve anastomoze zatvorene i uraditi amnioderivaciju.

Indikacije za lasersku koagulaciju pri TTTS su:
• Polihidramnion "primaoca" sa koli?inom plodne vode >8cm do 20+0 nedelje trudno?e ili >10cm od 21-e nedelje trudno?e;
• Oligohidramnion "davaoca"; „stuck twin" sa koli?inom plodne vode <2cm;
• Vitalna odr?ivost oba blizanca; gestacijski rok izme?u 17 i 25+0 nedelja.

Usluge koje su uklju?ene u cijenu lije?enja:
1. Pomo? pri organizaciji putovanja (rezervacija avio karata, hotela i transfera, organizacija anga?ovanja prevodioca ukoliko je potrebno)
2. Ultrazvu?ni pregled kod dr. Tchirikova (obavlja se na dan prijema u bolnicu)
3. Operacija: Laserna koagulacija placentarnih anastamoza (sa uklju?enim svim regularnim tro?kovima pripreme i postoperativnog lije?enja do otpusta). Dozvoljeno je prisutstvo supruga u operacionoj sali.
4. Boravak u klinici, zajedno sa suprugom, u posebnoj sobi sa uklju?enom ishranom.

Dodatni tro?kovi:
1. Usluge prevodioca u slu?aju da ne govorite engleski, njema?ki ili ruski.

Za dodatne informacije i zakazivanje pregleda molimo da nas kontaktirate.