Ko je doktor ?irikov?

Mihail Nikolajevi? ?irikov (en. Michael Tchirikov, rus. Чириков, Михаил Николаевич) ro?en je 1967.g. u gradu Tor?ok, Tverska oblast, SSSR – profesor, doktor medicinskih nauka (2004.g.), direktor klinike i poliklinike aku?erstva i perinatalogije Univerzitetske klinike „Martin Luter" u gradu Halle (Saksonija-Anhalt) Njema?ka.

Autor je inovacija u oblasti prenatalne dijagnostike i fetalne hirurgije. Vice-predsednik njema?ko-ruske asocijacije aku?erstva i ginekologije (DRAGG), direktor „Prenatal International" GmbH.

prof.dr. Michael TchirikovO?enjen. Otac osmero djece (?est dje?aka i dvije djevoj?ice). Najstariji sin ima 23 godine, dok dvoje najmla?ih (blizanci, dje?ak i djevoj?ica) imaju godinu i 9 mjeseci.

Obrazovanje:
- Dr?avni medicinski institut, Kalinin, Rusija
- Prvi dr?avni medicinski institut Pavlova, Sankt Peterburg
- Postdiplomske studije (aspirantura) u Nau?no istra?iva?kom institutu aku?erstva i ginekologije D.O. Otta Ruske akademije medicinskih nauka
- Doktor medicinskih nauka Univerzitetke klinike aku?erstva i ginekologije, Hamburg

Radno iskustvo:
- Glavni doktor, docent, na?elnik odjeljenja Univerzitetske klinike aku?erstva i perinatologije, Hamburg
- Glavni doktor u oblasti nauke i obrazovanja Univerzitetske klinike aku?erstva i perinatologije, Hamburg
- Glavni doktor klinike i poliklinike aku?erstva i ginekologije Univerzitet Johannes Gutenberg, Majnc
- Direktor Univerzitetske klinike i poliklinike humane reprodukcije i reproduktivne medicine Univerziteta Halle-Wittenberg Martina Luthera, Halle

Izumi i patenti:
- (EP2489408) Amino acid compound and use of same for treating intrauterine growth restriction (IUGR) and for parenteral feeding of extremely premature infants
- (WO/2012/095281) Amino acid compound and use of same for treating intrauterine growth restriction (IUGR) and for parenteral feeding of extremely premature infants
- (WO2012093087) Hypotonic aqueous composition with reduced chloride content, with or without phospholipids
- (WO/2011/154128) A ballon catheter system for draining fluids from hollow organs, body cavities or cysts and/or for supplying medication
- (WO/2011/137978)Ballon catheter system for sealing punkture points in body cavities, hollow organs or in percutaneous systems in mammals