Vladimir i Aleksandra, Jaroslavlje 2013 28.04.2013

Dobar dan Mihail Nikolajevi?!

Drgo nam je da Vam mo?emo saop?titi da je na?a Oljica zdrava,lijepo raste i razvija se. Sada ima 72 cm i te?ka je 8500 g. Hoda dr?e?i se za ruku, govori mama, tata, baba... Na sistematskom pregledu svi doktori su napisali da je zdrava. Danas nam je ta?no godina. ?elimo da Vam se najiskrenije zahvalimo za sav ulo?eni trud! Hvala Vam za to ?to ste nam podarili sre?u. ?elimo Vama i va?im bli?njim sve najbolje!

S po?tovanjem, Vladimir i Aleksandra, Jaroslavlje 2013