Sa zahvalno??u u srcu... 03.06.2013

Jako smo se bojali letjeti iz Sibira u Njema?ku, jo? i na operaciju...Ali ni jednog minuta nismo posumljali u ispravnost na?e odluke. Veliko hvala za visoko-profesionalnu pomo?, za sve ?to ste uradili za nas.