Ogromno hvala za pomo?!!! 03.06.2013

Kod nas je sve u redu. Ve? nedelju smo kod ku?e :) Na? mali?an se osje?a dobro. Sve ide na bolje. U subotu ve?e su stigli i moji roditelji da vide unuka. Moj otac, na koga sin jako li?i je presre?an. Prebaci?u fotografije sa kamere i posla?u Vam malo kasnije. S po?tovanjem, porodica :).