Dobar dan Mihail Nikolajevi?! 04.05.2013

Dobar dan Mihail Nikolajevi?!

Smo da Vam javimo da je kod nas sve u redu. Olja raste i sada (skoro 2 mjeseca) ima 3500 g, 53 cm. Dobila je ve? 1500 g. Dobra je, dosta spava.