Dajana, Dima i Julija 14.02.2013

Dobar dan!

Samo da Vam javim da sam se porodila 19.11.2012. (33w+5d). Porodila sam se carskim rezom. Pukao mi je vodenjak, nije bilo kontrakcija ni bolova. Djevoj?ica, 2280 g, 44 cm, odmah je zaplakala i disala samostalno, dobila je ocjenu 9/10. Bile smo oko 25 dana na odjeljenju neonatologije zbog prevremenog poro?aja, ali sada je sve u redu. Julija je dobro, sada ima skoro 3 mjeseca i oko 5000g, raste i razvija se normalno.

?elimo da Vam se zahvalimo za to ?to ste nam pomogli da spasimo na?u djevoj?icu. Posebno Vam hvala za podr?ku koju ste mi pru?ili poslije operacije i povratka ku?i. Do kraja ?ivota ?u se moliti za Va?e i zdravlje Va?e porodice. ?aljem Vam fotografiju na?e ljepotice.

S po?tovanjem

Dajana, Dima i Julija