Iskustva

03.06.2013

Ogromno hvala za pomo?!!!

Kod nas je sve u redu. Ve? nedelju smo kod ku?e :) Na? mali?an se osje?a dobro. Sve ide na bolje. U subotu ve?e su stigli i moji roditelji da vide unuka. Moj otac, na koga sin jako li?i je presre?an. Prebaci?u fotografije sa kamere i posla?u Vam malo kasnije. S po?tovanjem, porodica :). ?itaj dalije »

03.06.2013

Sa zahvalno??u u srcu...

Jako smo se bojali letjeti iz Sibira u Njema?ku, jo? i na operaciju...Ali ni jednog minuta nismo posumljali u ispravnost na?e odluke. Veliko hvala za visoko-profesionalnu pomo?, za sve ?to ste uradili za nas. ?itaj dalije »

03.06.2013

Hvala Vam za Veru i Ljubov

Hvala Vam veliko za Veru i Ljubov - tako ?elimo da im damo imena. Vera je manja. Ja se osje?am dobro – le?im, kao ?to ste Vi preporu?ili, mu? i k?erka me paze i preuzeli su na sebe sve ku?ne obaveze. Jako smo se obradovali kada smo po povratku ku?i zatekli crte? koji je nacrtala na?a starija k?erka… ?itaj dalije »

04.05.2013

Hvala Vam,

Hvala Vam, hvala Vam mnogo za sve ?to ste uradili za mog malenog – za Va? profesionalizam, kompetentnost i za Va?e zlatne ruke!!! S po?tovanjem, porodica :) ?itaj dalije »

04.05.2013

Dobar dan Mihail Nikolajevi?!

Dobar dan Mihail Nikolajevi?! Smo da Vam javimo da je kod nas sve u redu. Olja raste i sada (skoro 2 mjeseca) ima 3500 g, 53 cm. Dobila je ve? 1500 g. Dobra je, dosta spava.   ?itaj dalije »

04.05.2013

Sre?na porodica!!!

Dobar dan! Mihail Nikolajevi?, mi smo dobro! Mi smo presre?ni, a Vama veliko HVALA za Veru i Ljubov. Rodile su se sa 608 g (Vera) i 1120 g (Ljubov), a sada nam je ve? 3 mjeseca i imamo 2500 i 3700 g. Sre?na porodica!!! ?itaj dalije »

28.04.2013

Svetlana, Veliko HVALA

Dobar dan! Mi smo se operisali kod dr. Mihaila Nikolaevi?a u Belgorodu. Rodili smo na 31+1 nedelji, te?ina 1680, 39 cm. Dali smo joj ime Aleksandra. Druga djevoj?ica je umrla zato ?to joj je pop?ana vrpca bila priljubljena uz amnion. Sada smo ve? kod ku?e, rastemo i dobijamo obra??i?e. Jo? jednom ?elim… ?itaj dalije »

28.04.2013

Vladimir i Aleksandra, Jaroslavlje 2013

Dobar dan Mihail Nikolajevi?! Drgo nam je da Vam mo?emo saop?titi da je na?a Oljica zdrava,lijepo raste i razvija se. Sada ima 72 cm i te?ka je 8500 g. Hoda dr?e?i se za ruku, govori mama, tata, baba... Na sistematskom pregledu svi doktori su napisali da je zdrava. Danas nam je ta?no godina. ?elimo… ?itaj dalije »

14.02.2013

Dajana, Dima i Julija

Dobar dan! Samo da Vam javim da sam se porodila 19.11.2012. (33w+5d). Porodila sam se carskim rezom. Pukao mi je vodenjak, nije bilo kontrakcija ni bolova. Djevoj?ica, 2280 g, 44 cm, odmah je zaplakala i disala samostalno, dobila je ocjenu 9/10. Bile smo oko 25 dana na odjeljenju neonatologije zbog… ?itaj dalije »